Inventering av makrofyter i Vänern 2016

Sommaren 2016 har sammanlagt fyra delområden i Vänern inventerats med avseende på makrofyter (undervattensväxter). De inventerade områdena är Arnön, Eskilsäters skärgård, Hagelviken och Millesviks skärgård. T. Kyrkander. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund 2017.

Innehållsförteckning