Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Sprid inte vandrarmusslan!

Idag finns vandrarmusslan i sjöarna Roxen och Glan och nedströms i Motala ströms huvudfåra till havet. Den har även etablerat sig i Göta kanal från

Klimat och vattenstånd under 2017

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2017 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Vattenkvaliteten i Storvänern 2017

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Storvänern 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Växtplankton i Storvänern 2017

Årsredovisning av växtplankton i Storvänern 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. och Quintana, I. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund,

Djurplankton i Storvänern 2017

Årsredovisning av djurplankton i Storvänern 2018, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.

Bottendjur i Storvänern 2017

Årsredovisning av bottendjur i Storvänern 2018, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.