Växtplankton i Storvänern 2017

Årsredovisning av växtplankton i Storvänern 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. och Quintana, I. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Innehållsförteckning