Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2017

Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU, rapport 2018:9. Vänerns vattenvårdsförbund 2018.

Innehållsförteckning