Klimat och vattenstånd under 2017

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2017 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Innehållsförteckning