Inventering av fågelskär i Vänern 2017

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2017.

Rees, J. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Innehållsförteckning