Sprid inte vandrarmusslan!

Idag finns vandrarmusslan i sjöarna Roxen och Glan och nedströms i Motala ströms huvudfåra till havet. Den har även etablerat sig i Göta kanal från Norsholm till Söderköping. Möjlig spridningsväg till Vättern och Vänern är via Göta kanal. Faktablad från Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet, 2018.

Innehållsförteckning