Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Vänern – Årsskrift 2009

I denna upplaga hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern och från olika undersökningar och utredningar. Vänerns vattenvårdsförbund, 2009. Rapport nr 51. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.