Gåsbete och vasstäthet i fyra Vänervikar. Delprojekt i miljöeffektuppföljningen av Vänerns nya vattenreglering

Denna rapport är ett delprojekt i miljöeffektuppföljningen av Vänerns nya vattenreglering som trädde i kraft hösten 2008. Rapporten redovisar övervakningsarbetet av gässens avbetning av vass parallellt med gåsbetet har också vasstätheten uppskattats.

Palm, E. Vänerns vattenvårdsförbund, 2009. Rapport nr 50. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning