Sammanställning av provfisket 2009 Vänerns grunda vikar och Hjälmaren

Denna sammanställning syftar till att översiktligt orientera och informera om resultatet från 2009 års provfiske i Vänern och Hjälmaren. M. Andersson. Fiskeriverket, 2009. Vänerns vattenvårdsförbund 2009.

Innehållsförteckning