Vänern – Årsskrift 2009

I denna upplaga hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern och från olika undersökningar och utredningar. Vänerns vattenvårdsförbund, 2009. Rapport nr 51. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning