Övervakning av gåsbete av vass – en metodutveckling. Delprojekt i miljöeffektuppföljningen av Vänerns nya vattenreglering

Rapporten har genomförts som ett samarbete mellan Naturgeografiska institutionen vid Lunds universitet och Vattenvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Palm, E. Vänerns vattenvårdsförbund, 2009. Rapport nr 53. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning