Sammanställning av 2009 års inventering av fågelskär i Vänern

Resultaten från 2009 års inventering av fågelskär i Vänern sammanfattas i den här kortrapporten.

Landgren, T. Vänerns vattenvårdsförbund, 2009.

Innehållsförteckning