Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Hur mår Vänern?

Vattenvårdsplan för Vänern. Bakgrundsdokument 1. Remissutgåva.  A. Christensen m.fl. Vänerns vattenvårdsförbund, 2005. Rapport nr 37. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134 (finns bara tryckt).