Vänern. Årsskrift 2005 från Vänerns vattenvårdsförbund

I den här årsskriften från Vänerns vattenvårdsförbund hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern samt från olika miljöundersökningar och utredningar. Vänerns vattenvårdsförbund, 2005. Rapport nr 38. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning