Hur mår Vänern?

Vattenvårdsplan för Vänern. Bakgrundsdokument 1. Remissutgåva.  A. Christensen m.fl. Vänerns vattenvårdsförbund, 2005. Rapport nr 37. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134 (finns bara tryckt).

Innehållsförteckning