Inventering av undervattensväxter i Vänern 2003

Behovet av att dokumentera och att se förändringar och miljöpåverkan i naturen har ökat. Rapporten syfte är att öka kunskapen om olika undervattensväxter i Vänern och dess utbredning.

M. Palmgren. Vänerns vattenvårdsförbund, 2005. Rapport nr 35. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning