Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2004

Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern.

SLU, Institutionen för miljöanalys, 2005. Vänerns vattenvårdsförbund 2005.

Innehållsförteckning