Mål och åtgärder – Vattenvårdsplan för Vänern

Huvuddokument. Remissutgåva. A. Christensen. Vänerns vattenvårdsförbund, 2005. Rapport nr 36. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134 (finns bara tryckt).

Innehållsförteckning