Metaller och organiska miljögifter i Vänersediment 2008/2009

Vänerns vattenvårdsförbund har tillsammans med Norra Vänerns intressenter, Mariestads kommun, Metsä Tissue AB och Åmåls kommun gett ALcontrol uppdraget att utföra sedimentundersökningar i Vänerområdet hösten 2008 och våren 2009.

Norborg, A-C. ALcontrol AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2009. Rapport nr 52. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning