Förändringar i strandvegetationen vid Vänern – Stråkvis inventering 2017

Vegetationen på Vänerns stränder har inviterats med stråk sedan 2000 och har upprepats i full skala 2003, 2009 och 2014. Sedan 2010 inventeras ett antal områden årligen, totalt 13 områden med sammanlagt 35 stråk. F. Larsson, Pro Natura. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Bilagor

Innehållsförteckning