Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Pelagisk fisk i Vänern 2017

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Axenrot, T. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2018.5.5-253. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Lax och öring i Gullspångsälven 2017

Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2018-06-11. Vänerns vattenvårdsförbund,

Lax och öring i Klarälven 2017

Årsredovisning av lax och öring i Klarälven 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Vänervikar 2017 – växtplankton och vattenkemi

Sommaren 2017 genomfördes undersökningar av växtplankton och vattenkemi i Vänerns vikar. Senast en sammanställning gjordes var 2012/2013. Vänervikar 2017 – Växtplankton och vattenkemi. Jovana Kokic, Calluna