Vad händer i Vänern? Vänerns vattenvårdsförbund 2018

Årsrapporteringen från Vänerns vattenvårdsförbund har fått nytt utseende och upplägg. Här får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen i Vänern och övriga intressanta projekt som rör Vänern.
Flera författare har medverkat i denna skrift. Författarna är ensamma ansvariga för sakinnehållet. Vänerkansliet har varit redaktör. Ett varmt tack riktas till samtliga medverkande.

Vänerns vattenvårdsförbund, 2018. Rapport nr 107. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning