Vänervikar 2017 – växtplankton och vattenkemi

Sommaren 2017 genomfördes undersökningar av växtplankton och vattenkemi i Vänerns vikar. Senast en sammanställning gjordes var 2012/2013. Vänervikar 2017 – Växtplankton och vattenkemi. Jovana Kokic, Calluna AB, Vänerns vattenvårdsförbund, 2018. Rapport nr 105. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning