Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2017 – Resultat av håvning

I Sverige har sedan länge de glacialrelikta kräftdjuren omfattat sex arter. De enda sjöarna i Sverige där alla sex arter har påträffats i är Vänern och Vättern. Björn Kinsten. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018 Rapport nr 104. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning