Metaller och organiska föreningar i abborre från Vänern år 2017

Årsredovisning av metaller och organiska föreningar i abborre från Vänern 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern och inom den samlade recipientkontrollen i norra Vänern. Grotell, C. ÅF consult. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018. Rapport nr 106. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning