Lax och öring i Gullspångsälven 2017

Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2018-06-11. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Innehållsförteckning