Pelagisk fisk i Vänern 2017

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Axenrot, T. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2018.5.5-253. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Innehållsförteckning