Inventering av fågelskär i Vänern 2017

En kortrapport av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern år 2017. Rees, J. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Innehållsförteckning