Lax och öring i Klarälven 2017

Årsredovisning av lax och öring i Klarälven 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.

Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.

Innehållsförteckning