Klimat och vattenstånd under 2016

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2016. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.

Innehållsförteckning