Metaller och stabila organiska ämnen i Vänerfisk 1996/-97

Vänerns vattenvårdsförbund, 1998. Rapport nr 5 1998. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134 (finns bara tryckt).

Innehållsförteckning