Vänern – tema biologisk mångfald

I denna rapport presenterad olika redovisningar från undersökningar och utredningar i Vänern, här redovisas bland annat resultat från miljöövervakningen i Vänern. Årsskrift 2000 från Vänerns vattenvårdsförbund. Rapport nr 11. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning