Fågelskär i Vänern 1999

Inventering av fågelskär i Vänern 1999. Landgren T, Landgren E. Vänerns vattenvårdsförbund 2000.
Rapport nr 9. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning