Alger som fastnar på fisknät i Vänern, Mälaren och Hjälmaren

Alger som fastnar på fisknät har under många år varit ett fysiskt problem för yrkesfiskarna i Vänern, Mälaren och Hjälmaren. På uppdrag av vattenvårdsförbunden i Vänern, Mälaren och Hjälmaren har problemen med kiselalger studerats. R. Bengtsson. Vänerns vattenvårdsförbund, 2000. Rapport nr 14. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning