Redeponering av cesium – 137 och ackumulationshastigheter inom Klarälvens mynningsområde i Vänern

Analys av bottenprover från Säterholmsfjärden i samband med miljöundersökningar i Vänern 1998 har visat att de ytligaste sedimenten innehåller den radioaktiva isotopen cesium-137. Klingberg, F. 2000. Internrapport projektnr: 5272, SGU. Vänerns vattenvårdsförbund 2000.

Innehållsförteckning