Program för samordnad nationell miljöövervakning i Vänern

I denna rapport presenteras ett samordnat nationellt program för miljöövervakningen i Vänern. Programmet har utarbetats i ett projekt under 1999 och 2000. A. Christensen. Vänerns vattenvårdsförbund, 2000. Rapport nr 10. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning