Övervakning av bottenfauna i Vänern och dess vikar – ett tioårigt perspektiv

Rapporten beskriver miljökvalitetstillståndet vid 32 stationer inom Vänerns strandnära recipientkontroll under perioden 1989-1998. W. Goedkoop, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2000. Rapport nr 12. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning