Klimat och vattenstånd under 2020

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2020 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Innehållsförteckning