Vegetationsförändringar vid Vänerns stränder. Jämförelser av land- och vattenvegetationens utveckling från 1999 till 2009 med flygfotografier

Denna rapport ingår i ett delprojekt i miljöeffekt uppföljningen av Vänerns nya vattenreglering. Uppföljningen finansieras av medel från Naturvårdsverket.

T. Löfgren, NaturGis AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2011. Rapport nr 62. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning