Undervattensväxter i Vänern 2010 Delrapport typvikar i Vänern

Denna delrapport om undervattensväxter i de fyra Väner-vikarna Gatviken, Hagelviken, Kilsviken och Fågelöviken är en del av miljöeffektuppföljningen av Vänerns nya reglering. Undersökningen finansieras av medel från Naturvårdsverket.

T. Kyrkander, Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2011. Rapport nr 61. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning