Förändringar i strandvegetation vid Vänern – effekter av nedisningen vårvintern 2010. Stråkvis inventering 2010

Denna rapport ingår i ett delprojekt i miljöeffektuppföljningen av Vänerns nya vattenreglering. Uppföljningen finansieras av medel från Naturvårdsverket. Miljöeffektuppföljningen pågår 2009–2011 och kommer därefter utvärderas.

C. Finsberg och H. Paltto. Vänerns vattenvårdsförbund, 2011. Rapport nr 63. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning