Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2010

Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund 2011.

Innehållsförteckning