Vänervikar 2020 – växtplankton och vattenkemi

Sommaren 2020 genomfördes undersökningar av växtplankton och vattenkemi i Vänerns vikar. Senast en sammanställning gjordes var 2017. Resultatet från denna rapport ger mer kunskap om vattenkvaliteten och biologiska data som växtplankton i vikarna. Växtplankton ger en bra bild av övergödningen. Detta ger ett bättre underlag för att bedöma miljötillståndet och den ekologiska statusen enligt Vattendirektivet. Undersökningen finansierades med ett bidrag från Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:2 Miljöövervakning 2020-2021 och genom Vänerns vattenvårdsförbund. Vänervikar 2020 – Växtplankton och vattenkemi. Barthel Svedén, J., Brutemark, A., Kokic, J. (2021). Calluna AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021. Rapport nr 123. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning