Påväxtalger i Vänern 2009

Denna rapport är ett utvecklingsprojekt inom de Stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren med medel från Naturvårdsverket. Bengtsson, R. Vänerns vattenvårdsförbund, 2010. Rapport nr 60. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning