Provfisken i Vänern 2009-2012. Från stranden till öppna sjön

Med anledning av den förändrade vattenståndsregleringen i Vänern har Sötvattenslaboratoriet vid Institutionen för Akvatiska resurser, Sveriges Lantbrukaruniversitet undersökt fiskesamhället genom standardiserade provfisken.

M, Andersson, A. Sandström, A. Asp och S. Bergek. Sötvattenslaboratoriet SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2013. Rapport nr. 75. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning