Gåsbete och vasstäthet i fyra Vänervikar – en jämförelse mellan år 2009 och 2010

Denna rapport är ett delprojekt i miiljöeffektuppföljningen av Vänerns nya vattenreglering, som trädde i kraft hösten 2008. H. Persson. Vänerns vattenvårdsförbund,2010. Rapport nr 59. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning