Växtplankton och vattenkemi i Vänerns fyra typvikar – Undersökningar 2009-2013

Av Vänerns vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Calluna fått i uppdrag att närmare studera de fyra typvikarna Fågelöviken, Kilsviken, Hagelviken och Gatviken. Uppdraget innefattade provtagningar i vikarna under 2012 och 2013 samt en utvärdering av proverna gällande vattenkemin och växtplankton åren 2009-2013.

A. Stål Delbanco & M. Olbers. Calluna AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2014. Rapport nr 80. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning