Hur jag sköter min Vänervik

”Jag skulle vilja ha fler blommor och fjärilar på stränderna och bättre fiske. Hur kan jag röja så jag ser sjön? Hur får jag bättre vatten i min vik?”

I denna broschyr finns handfasta tips på hur du förbättrar din vik. Vi vänder oss till dig som bor vid en Vänervik, sommarstugeföreningar, hamn- eller båtföreningar, naturskyddsföreningar, markägare och andra. Broschyren har tagits fram av Vänerns vattenvårdsförbund.

A. Christensen. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017. Rapport nr 99. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning