Uppföljning av gäddans rekrytering i två Vänervikar 2020

Inventering av gäddans rekrytering i Vänern. En sammanfattning av fyra års data 2017-2020. Eriksson, J. Sportfiskarna. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Innehållsförteckning